Verder College Nederland

Wat is het Verder College Nederland

Nu de Transitie van de langdurige zorg in volle gang is neemt de noodzaak tot betaalbare oplossingen voor Dagbesteding – Daginvulling voor mensen met een psychiatrische achtergrond en/of een verstandelijke beperking toe.

Kleinschalige voorzieningen die lokaal inspelen op behoeften van kwetsbare inwoners én kansen op het gebied van werkgelegenheid, zijn hierbij dé oplossing maar hebben als nadeel dat ze niet goed in staat zijn om een volledig pakket van begeleiding, behandeling en daginvulling te organiseren. De neiging bij gemeenten is dan om toch maar te kiezen voor een grootschalige oplossing. Grote organisaties zien zich gesteld voor de uitdaging om hun dienstverlening op een andere manier te organiseren en lopen daarin vast in deze interne kanteling op kostprijs en concernafspraken op het gebied van overhead.

Hierdoor is de dagbesteding veel te zwaar belast met uitvoeringskosten terwijl het begeleiden van kwetsbare mensen echt geen groot organisatie-apparaat vergt. Via de methodiek van het Verder College gaat 95% van elke euro via de begeleider naar de cliënt en blijft niet steken in bureaucratie.

Daginvulling is al decennia een prachtige manier om mensen in staat te stellen aan stabiliteit en herstel te werken met minimale kostprijs en vaak meer effectief dan dure vormen van behandeling. (link) Herstel van rollen (participatie) in de levensloop is immers van cruciaal belang om écht een stap verder te komen.  

Het Verder College is een methodiek (franchise-formule) die zorgondernemers duurzaam in staat stelt om samen te werken en daardoor mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben in hun zelfredzaamheid beter te laten ondersteunen. Er kan met één voordeur verwezen worden naar een scala aan ondersteunende diensten en vormen van ondersteuning. Kleinschaligheid blijft behouden en samenwerking is via werkafspraken optimaal georganiseerd.

Hierbij staat keuzevrijheid en eigen regie centraal en maakt de methodiek het mogelijk om met een minimum aan uitvoeringskosten maximaal aandacht en toewijding te organiseren. De cliënten en het vakmanschap van medewerkers staan centraal. Hierin sluiten we onder andere aan op het initiatief van Actiz om via het Persoonsvolgend Budget (link) deze eigen regie van burgers optimaal te organiseren. De methodiek stelt de vakmensen (begeleiders) in staat om weer eigenaar te worden van alle ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Ben je zorgondernemer en komt je samenwerking met collega’s (nog) niet van de grond, neem dan via het contactformulier contact op!

Succesvol Transformeren

Gemeenten zijn vanaf 1 januari verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning in Nederland en hierbij zijn, naast bezuinigingsopgaven, grote ambities gesteld in het veranderproces naar effectievere vormen van ondersteuning en meer inclusie van kwetsbare mensen in het basisniveau. Naast enorm veel beleidsmatige vaagheden is één ding duidelijk, er moet met minder geld worden toegekomen.

Er is in 2014 via openstelling van raamcontracten (model bestuurlijk aanbesteden mr. T. Robbe) aan kleine zorgaanbieders al een grote stap gemaakt in het realiseren van meer keuzevrijheid voor inwoners. Gemeenten hebben nu de kans om écht werk te maken van het faciliteren van eigen regie van inwoners. Daarnaast vraagt deze tijd om een kritische reflectie van zorgaanbieders zelf. Waar en wanneer is professionele ondersteuning nu écht noodzakelijk en hoe lang. Te lang zijn perverse prikkels (omzet en aandeelhouders) leidend geweest in deze afwegingen.

De methodiek van het Verder College Nederland stelt vakmensen in de zorg in staat om hun verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers duurzaam op te pakken zodat de noodzakelijke ondersteuning ook echt geregeld is. Zoals de Thomashuizen en Buurtzorg in hun sectoren hebben laten zien dat het écht anders kan.  

De methodiek van het Verder College Nederland heeft strenge acceptatievoorwaarden op het gebied van overheadsmarge en eerlijke loonkosten waardoor het voor niet-oprechte zorgondernemers onmogelijk is om als franchise-nemer te kunnen werken.

Ben je zorgondernemer en komt je samenwerking met collega’s (nog) niet van de grond, neem dan via het contactformulier contact op!

Regio’s

Het inzetten van de methodiek van het Verder College heeft als doel om kleinschalige zorg slim te organiseren, zo lokaal mogelijk. Hierbij is het van belang om per gemeente of regio afspraken te maken wie er als franchise-nemer op mag treden. Deze regio-afspraken worden vooraf goed vastgelegd. Ook is het volstrekt helder welke kosten er verbonden zijn aan het gebruik maken van de methodiek.

Op dit moment is het Verder College actief in:

Bent u de volgende regio die aansluit?

Ben je zorgondernemer en komt je samenwerking met collega’s (nog) niet van de grond, neem dan via het contactformulier contact op!

Eigenaarschap

Voor meer informatie omtrent de transformatie in de zorg kunt u het onderstaande PDF-document lezen:

Contactformulier

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.
Of mail ons op: (Please enable JavaScript to view this email address)